ViaDia Mikkeli ry

ViaDia ry:n johtavat ajatukset

ViaDia ry:n näky

Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.

ViaDia ry:n perustehtävä

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

ViaDia ry:n arvot

ViaDia ry on olemassa jotta palvelu olisi helpompaa, ulottuisi laajemmalle ja tavoittaisi yhä suuremman joukon avuntarvitsijoita. Perustehtävämme mukaisesti haluamme palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen. Tätä unelmaa haluamme toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea. ViaDia ry:ssä on määritelty strategia vuosille 2014–2016 jonka avulla ponnistelemme tätä unelmaa kohti.

ViaDia ry:n strategia vuosiksi 2014–2016:

1. Valtakunnallisen ViaDia verkoston kehittäminen ja uusien paikallisyhdistysten perustaminen osaksi seurakunnan toimintaa

2. Vankilatyön kehittäminen ja ajanmukaistaminen

3. Koulutus:

  • Suomen teologisessa opistossa toteutettavien diakoniatyönopintojen (diakoniatyön perusopinnot ja diakoniapastoreiksi suuntautuvien erikoistumisopinnot) kehittäminen yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa
  • Alueellisten koulutustapahtumien sisältöjen kehittäminen diakoniatyön vapaaehtoisille

4. Diakoniaviikon vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkkoon

5. Vanhustyön kehittäminen uuden Suomen Vapaakirkkoon nimetyn vanhusasiamiehen avulla sekä ViaDia-koti -toimintamallin luominen

6. Matalan kynnyksen talousohjauksesta työväline vapaaseurakuntien diakoniatyöhön

7. Vahvistetaan ViaDia ry:n operatiivista toimintaa